Розширений пошук
Цена (грн.):
Выберите категорию:
Производитель:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:
Закрыть
>Новини>ПОСТАНОВА від 1 березня 2017р. № 130. Про затвердження Порядку використання коштів...

ПОСТАНОВА від 1 березня 2017р. № 130

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

 

від 1 березня 2017 р. № 130 
Київ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників

 

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 123 від 30.01.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 532 від 19.07.2017 
№ 832 від 25.10.2017 
№ 86 від 07.02.2018 
№ 760 від 19.09.2018 
№ 123 від 30.01.2019}

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, що додається.

 

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 123 від 30.01.2019}

 

2. Абзац третій пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 17, ст. 489), викласти у такій редакції:

 

“часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.”.

 

3. Міністерству аграрної політики та продовольства проаналізувати стан виконання цієї постанови та у разі, коли обсяг коштів, необхідних для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за поданими до 1 жовтня 2017 р. сільськогосподарськими товаровиробниками заявками, не перевищує 50 відсотків обсягу річних асигнувань, передбачених у державному бюджеті для такої компенсації, подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до затвердженого цією постановою Порядку з метою підвищення ефективності підтримки сільськогосподарських товаровиробників та використання бюджетних коштів.

 

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 130

 

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників

 

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 123 від 30.01.2019}

 

{У тексті Порядку слова “державний банк” в усіх відмінках і формах числа замінено словами і цифрами “державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі,” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 532 від 19.07.2017}

 

{У тексті Порядку слова і цифри “державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі” в усіх відмінках замінено словами “уповноважений банк” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 760 від 19.09.2018}

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямами “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва” та “Часткова компенсація вартості спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників” (далі - бюджетні кошти).

 

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 123 від 30.01.2019}

 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

 

3. Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи та фізичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду (далі - сільськогосподарські товаровиробники).

 

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 

4. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу (далі - техніка та обладнання), спеціальними вагонами для перевезення зерна (далі - вагони), обладнанням для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси (далі - устатковання) шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання, вагонів, устатковання, що закуплені у вітчизняних виробників та/або їх дилерів (далі - часткова компенсація).

 

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 123 від 30.01.2019}

 

5. Часткова компенсація надається на техніку та обладнання, ступінь локалізації виробництва яких (за визначенням, наведеним у пункті 3 статті 1 Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”) перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації виробництва яких має перевищувати показник, встановлений у Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1427).

 

6. Перелік техніки та обладнання, вагонів, устатковання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів (далі - перелік), формується комісією, яка утворюється Мінекономрозвитку.

 

Комісію очолює Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

 

Комісія провадить свою діяльність на основі положення, яке затверджується Мінекономрозвитку.

 

Перелік формується після перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання, вагонів, устатковання.

 

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 30.01.2019}

 

7. До переліку включаються техніка та обладнання, вагони, устатковання, що виробляються заводами-виробниками, які є резидентами України не менш як два роки та:

 

питома вага витрат яких на оплату праці з урахуванням відрахування на соціальні заходи у складі собівартості виробленої (реалізованої - для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції становить не менш як 8 відсотків;

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

 

мають конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, вагони, устатковання, відображене в балансі;

 

здійснюють на території України виробництво вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів та/або використовують такі вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України, відповідно до переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання, вагонів, устатковання, зазначених у додаткудо Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1427). Ступінь локалізації виробництва таких вузлів, агрегатів, деталей та комплектувальних виробів має бути не нижче показника ступеня локалізації виробництва відповідної техніки і обладнання, встановленого пунктом 5 цього Порядку;

{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

 

здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання, вагонів, устатковання.

 

Заявки щодо включення до переліку в поточному році подаються комісії до 31 жовтня, а в 2017 році - до 17 листопада. Заявки щодо включення до переліку в наступному році подаються комісії з 1 листопада поточного року.

 

{Абзац шостий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

 

Заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, включених до переліку у попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7 цього Порядку, подаються комісії щороку з 1 січня по 30 квітня.

 

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 

Форма заявки та документи, необхідні для включення до переліку та щорічного підтвердження, визначаються Мінекономрозвитку.

 

{Абзац восьмий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

Заводи-виробники подають фінансову звітність за попередні чотири квартали.

 

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 30.01.2019}

 

7-1. У разі неподання заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, виявлення недостовірної інформації у документах, поданих заводом-виробником, або у разі, коли техніка та обладнання, вагони, устатковання не відповідають критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7 цього Порядку, комісія розглядає питання і приймає відповідне рішення щодо виключення техніки та обладнання, вагонів, устатковання з переліку.

 

{Абзац перший пункту 7-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 30.01.2019}

 

Вартість техніки та обладнання, вагонів, устатковання, вилучених з переліку, не підлягає компенсації з моменту оприлюднення відповідного рішення комісії на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

 

{Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 30.01.2019}

 

8. Мінекономрозвитку розміщує рішення комісії щодо виключення з або включення техніки та обладнання, вагонів, устатковання до переліку і сформований комісією оновлений перелік у дводенний строк на офіційному веб-сайті Міністерства та надсилає його до Мінагрополітики та уповноважених банків, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва.

 

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанов КМ № 832 від 25.10.2017№ 760 від 19.09.2018}

 

Меморандум може бути підписаний з банками, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

 

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 760 від 19.09.2018}

 

У переліку зазначається:

 

найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера;

 

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

 

вид і марка техніки та обладнання, вагонів, устатковання;

 

довідкова ціна техніки та обладнання, вагонів, устатковання.

 

{Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 30.01.2019}

 

9. Мінагрополітики у дводенний строк після надходження переліку розміщує його на офіційному веб-сайті Міністерства.

 

10. Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання, вагони, устатковання, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений  банк у таких розмірах:

 

{Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ № 86 від 07.02.2018}

 

20 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за придбані техніку та обладнання, вагони, устатковання у 2017 році;

 

{Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 86 від 07.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 760 від 19.09.2018}

 

25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за придбані техніку та обладнання, вагони, устатковання починаючи з 1 січня 2018 року;

 

{Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 86 від 07.02.2018}

 

25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за закуплені вагони, устатковання починаючи з 1 січня 2019 року.

 

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 123 від 30.01.2019}

 

Вартість техніки та обладнання, вагонів, устатковання, придбаних з 1 грудня поточного року, підлягає частковій компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на наступний рік.

 

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 

Часткова компенсація не надається сільськогосподарським товаровиробникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутами та/або які перебувають на стадії ліквідації, а також тим, що мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами.

 

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів:

 

кошти у сумі, що незаконно отримано, протягом місяця повертаються до державного бюджету;

 

часткова компенсація не надається протягом трьох наступних бюджетних періодів.

 

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 30.01.2019}

 

11. Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до уповноваженого банку, через який здійснено оплату техніки та обладнання, вагонів, устатковання, заявки та підтвердні документи щодо їх придбання, а саме:

 

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 760 від 19.09.2018}

 

копію платіжного доручення;

 

акт приймання-передачі техніки та обладнання, вагонів, устатковання;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації), технічний паспорт вагона;

 

{Абзац четвертий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 30.01.2019}

 

довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи.

 

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017; в редакції Постанови КМ № 123 від 30.01.2019}

 

Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, вагонів, устатковання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються до 5 грудня поточного року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів. Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, вагонів, устатковання, придбаних з 1 грудня поточного року, подаються до 1 березня наступного року.

 

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 86 від 07.02.2018}

 

Форма заявки для отримання часткової компенсації визначається Мінагрополітики.

 

Уповноважений банк за згодою сільськогосподарського товаровиробника надає Мінагрополітики інформацію про сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною цим банком.

 

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 760 від 19.09.2018}

 

Відповідність заявника критерію, зазначеному у пункті 3 цього Порядку, декларується заявником у заявці для отримання часткової компенсації, форма якої затверджена Мінагрополітики. У разі надання недостовірної інформації сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, вагонів, устатковання.

 

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 30.01.2019}

 

12. Мінагрополітики на підставі наданої уповноваженими банками інформації про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ сільськогосподарського товаровиробника, вид і марку техніки та обладнання, вагонів, устатковання, повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ виробника техніки та обладнання, вагонів, устатковання, вартість їх придбання, суму коштів, що підлягає частковій компенсації, формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання, вагони, устатковання (далі - реєстр), та подає його Мінекономрозвитку.

 

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 832 від 25.10.2017№ 760 від 19.09.2018№ 123 від 30.01.2019}

 

13. Техніка та обладнання, вагони, устатковання, придбані сільськогосподарськими товаровиробниками з частковою компенсацією вартості, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням, крім випадку, коли техніка та обладнання, вагони, устатковання прийняті уповноваженими банками у заставу і відчужуються в разі невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором.

 

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 832 від 25.10.2017№ 760 від 19.09.2018№ 123 від 30.01.2019}

 

У разі відчуження техніки та обладнання, вагонів, устатковання протягом трьох років, у тому числі внаслідок невиконання зобов’язань за кредитним договором, сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, вагонів, устатковання.

 

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017№ 123 від 30.01.2019}

 

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 30.01.2019}

 

14. Мінагрополітики у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк на підставі реєстру перераховує бюджетні кошти уповноваженому банку, який протягом трьох банківських днів перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників пропорційно визначеним у реєстрі сумам.

 

{Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ № 532 від 19.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 

У разі коли сільськогосподарський товаровиробник у строки, визначені в пункті 11 цього Порядку, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації, уповноважений банк прийняв їх до виконання, а компенсація не виплачена через недостатність коштів, передбачених у поточному бюджетному періоді, або з інших незалежних від сільськогосподарського товаровиробника причин, компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний період у межах бюджетного року.

 

{Абзац другий пункту 14 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 760 від 19.09.2018}

 

Сільськогосподарським товаровиробникам, які придбали техніку та обладнання у 2017 році, але з незалежних від них причин не отримали компенсацію, компенсація може бути виплачена за рахунок коштів, передбачених у 2018 році.

 

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 760 від 19.09.2018}

 

Уповноважений банк складає окрему інформацію про таких сільськогосподарських товаровиробників і подає Мінагрополітики.

 

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 760 від 19.09.2018}

 

15. Мінагрополітики до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає Мінекономрозвитку реєстр за звітний квартал (крім четвертого), а до 20 січня року, що настає за звітним, подає Мінекономрозвитку підсумковий реєстр за звітний рік.

 

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 

16. Мінагрополітики у місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

 

17. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

 

18. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 130

 

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 959 “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2012).

 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2005 p. № 71 “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2005 p., № 4, ст. 208).

 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 p. № 321 “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 16, ст. 604).

 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 p. № 849 “Про доповнення пункту 8 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 46, ст. 1886).

 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 p. № 1115 “Про внесення змін до пункту 8-1 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 69, ст. 2630).

 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 p. № 109 “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 17, ст. 443).

 

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 763 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 66, ст. 2218).

 

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 953 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 69, ст. 2381).

 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 647 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2003).

 

10. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 11, ст. 486).

 

11. Пункт 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 “Питання Державної фінансової інспекції” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 71, ст. 2684).

 

12. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 508 “Про затвердження нового складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 43, ст. 1671).

 

13. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 180 “Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2013 p., № 23, ст. 781).

 

14. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2016 p., № 100, ст. 3261).